امیرمسعود دواچی

طراحی تارنمای پزشکی برای دکتر علیجانی

توضیحات

در این وب سایت از پوسته بروزی برای طراحی استفاده شده که علاوه بر زیبایی و حجم کم سئو بسیار زیادی هست و سادگی اون باعث شده تا مخاطب داخل سایت گم نشه.

تکنولوژی